Strona główna » RODO
Bestsellery
Kontakt
 • Delta Elektro Sp. z o.o.
  NIP: 7171548576

 • E-mail:delta.sklep@forum-rondo.pl
 • Telefon81 7440605
  885560625
  695551278
 • Fax81 7452599
 • Godziny działania sklepu7.00-17.00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

RODO

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Działając jako administrator Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje w tym zakresie .

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Delta Elektro Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-446), przy ul. Stanisława Lem 8, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000997127, numer NIP:7171548576, REGON: 431025242, zwana dalej ,,deltaelektro.pl”

Kontakt w sprawie ochrony danych
Do kontaktu w sprawie RODO deltaelektro.pl nie wyznaczyła inspektora, korespondencję prosimy kierować na        e-mail : delta.rodo@forum-rondo.pl lub listownie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator deltaelektro.pl przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
 1. zawarcia i realizacji umowy z deltaelektro.pl
 2. udzielania odpowiedzi na pisma, reklamacje i wnioski
 3. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na deltaelektro.pl 
 4. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez deltaelektro.pl 
 5. prowadzenia analiz i statystyk 
 6. prowadzenia działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
 7. dochodzenie roszczeń
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub archiwizacji danych
 
Zakres przetwarzanych danych osobowych 
W ramach użytkowania serwisu deltaelektro.pl przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe 
 1. imię i nazwisko
 2. adres
 3. numer telefonu
 4. adres e-mail
 5. adres IP
Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych
W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia z deltaelektro.pl umowy sprzedaży (realizacji zamówienia), czynność ta jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych  w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie wiązało się z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego przez nas sklepu internetowego deltaelektro.pl.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Zapewniamy, że możecie Państwo korzystać z wszystkich swoich praw, wynikających z obowiązującego prawa.
W szczególności możecie Państwo żądać od deltaelektro.pl między innymi dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. Macie Państwo także prawo wyrażenia  sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez deltaelektro.pl, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
 2. przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację
Odbiorcy danych
Administrator deltaelektro.pl może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług (np. firmie kurierskiej, firmie informatycznej rozwijającej i obsługującej nasz serwis). W szczególnych przypadkach będziemy także zmuszeni przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czas przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. przepisy prawa, które mogą obligować deltaelektrp.pl do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, kodeks cywilny)
 2. okres, przez jaki są realizowane umowy
 3. okres, przez jaki podejmowane są działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przez okres udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski)
 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 5. okres, na jaki została udzielona zgoda
W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez deltaelektro.pl do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, do czasu wykonania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

Spawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych      w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 

Przejdź do strony głównej
Delta24.pl 2023 - wszystkie prawa zastrzeżone
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu